Partnerstwa OCDN i N@uczyciela

Zapraszamy na II konferencję „Model Nowoczesnej Szkoły” w dniach 9 i 10 czerwca 2017 roku do Ząbek pod Warszawą do nowego modernistycznego budynku (oddanego wrzesień 2016) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca. Szkoła w latach 2015, 2016 i 2017 uzyskała tytuł „MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL”. Jeszcze wcześniej Microsoft przyznał jej tytuł „Modelowej Szkoły Microsoft” oraz wzorcowej „Szkoły w chmurze” po pilotażu rozpoczętym w 2013 roku. Obecnie w szkole używa się technologii m.in. Microsoft, Apple, Cisco MERAKI, Intel, Vulcan, robotów Wonder (Dash), Ozobot, Lego Mindstorm, klocków ScootieGO, BeCreo, tablic SMART, drukarek 3D, pracowni językowych Mentor.

Tematy dwudniowej konferencji (wykłady, panele dyskusyjne, prelekcje, prezentacje):

Idea „Szkoły Umiejętności XXI wieku” – programu powstałego na bazie SP3 w Ząbkach stanowiącego rekomendacje dot. rozwoju umiejętności dydaktycznych wykorzystujących model STEAM i wdrożenia go w całej Polsce – Zespół Lidera Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Model Nauczania STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Design, Math), który łączy przedmioty ścisłe z artystycznymi, humanistycznymi w projektach interdyscyplinarnych. Zamiast „Łapać Pokemony” szukamy „zakazanych piosenek” na Warszawskiej Starówce – przykład projektu interdyscyplinarnego STEAM z rozszerzoną rzeczywistością realizowany przez społeczność SP3 w Ząbkach Jak i dlaczego uczyć programowania wg nowej podstawy programowej MEN? Jak i dlaczego uczyć innych przedmiotów wykorzystując technologie wg zaleceń nowej podstawy programowej MEN? „Zarazić nauczycieli wizją modelu absolwenta szkoły XXI wieku?” – Panel Dyskusyjny SPRUC z udziałem Lidera Cyfryzacji Włodzimierza Marcińskiego (Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych) akredytowanej przez Komisję Europejską Polskiej Koalicji Na Rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. „Programowanie kompetencją absolwenta szkoły umiejętności XXI wieku” – Panel Dyskusyjny – Podsumowanie pilotażu wprowadzenia programowania w Polskich szkołach z udziałem przedstawicieli Ministerstw Edukacji i Cyfryzacji. Przykłady rozwiązań chmurowych w zarządzaniu placówkami oraz dydaktyce. Infrastruktura sieciowa i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych w szkołach – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Wykłady prowadzić będą znakomici profesorowie akademiccy natomiast do paneli dyskusyjnych zaproszono przedstawicieli Ministerstw Edukacji i Cyfryzacji oraz organizacji działających na rzecz transformacji systemu edukacji i szkół.

Warsztaty:

Innowacje pedagogiczne z zastosowaniem robotyki (Wonder-Dash, Ozobot, Lego Mindstorm), rozszerzonej rzeczywistości (Aurasma, ScootieGO!), chmury Office 365, tabletów (m. in. iPad), internetu rzeczy BeCREO, pracowni językowych Mentor, platform internetowych do zarządzania i komunikacji, platform edukacyjnych, mat, klocków, drukarek 3D, tablic interaktywnych i ekranów dotykowych, sieci bezprzewodowej MERAKI.

Targi:

Podczas dwudniowej konferencji na sali gimnastycznej będą trwały targi ze stoiskami partnerów konferencji.