Partnerstwa OCDN i N@uczyciela

Centrum Promocji Informatyki jest organizatorem Seminarium z cyklu kształcenia informatycznego, które odbędzie się 21.10.2016r. w Warszawie.

OCDN i czasopismo N@uczyciel objęli patronat medialny nad seminarium.

EduMoc Online to pierwsza w Polsce konferencja online, którą zorganizowała grupa Superbelfrów RP dnia 1. października 2016r. Głównym tematem, który został poruszony była edukacja, ale także jej aspekty, takie jak edukacja mobilna, czy bezpieczeństwo w sieci.

OCDN i czasopismo N@uczyciel objęło konferencję patronatem medialnym.

Olimpiada Cyfrowa jest to pierwszy w Polsce konkurs interdyscyplinarny, zatwierdzony przez MEN. Polega na sprawdzeniu kompetencji cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest fundacja Nowoczesna Polska.

OCDN zostało partnerem konkursu, a czasopismo N@uczyciel objęło patronat medialny.

Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, odbyło się po raz pierwszy, w dniach 5-7 października 2016r., w Kielcach. Był to kongres poświęcony najnowszym trendom oraz kierunkom rozwoju w edukacji.

OCDN i czasopismo N@uczyciel objęli patronat medialny nad wydarzeniem.

XI edycja Kongresu Zarządzania Oświatą odbyła się 26.09-28.09.2016r. w Gdańsku. Kongres odbywa się corocznie i poświęcony jest zagadnieniom związanym z przyszłością polskiej edukacji.

OCDN i czasopismo N@uczyciel pojawili się w roli partnera medialnego oraz wystawcy.