Lista szkoleń

GeoGebra – poziom podstawowy

GeoGebra to doskonały program szczególnie nadający się do stosowania na lekcjach matematyki na każdym poziomie edukacyjnym. Twórcą GeoGebry jest Markus Hohenwarter, a od kilku lat OCDN zachęca do stosowania GeoGebry na lekcjach. W naszym kursie wyjaśniamy szczegółowo, jak rozpocząć pracę z GeoGebrą krok po kroku. Korzystając z licznych przykładów pokazujemy poszczególne polecenia i opcje.

Plan kursu obejmuje:

  • naukę rysowania wykresów funkcji oraz ich edycji,
  • naukę rysowania figur bez układu współrzędnych,
  • naukę wstawiania tekstów statycznych, dynamicznych oraz matematycznych,
  • poznanie warunkowej widoczności obiektu,
  • ilustrowanie twierdzenie o współczynnikach prostych prostopadłych,
  • przekształcenia geometryczne,
  • obrazowanie śladu punktów.