Lista szkoleń

Arteterapia w codziennej pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Arteterapia jest to metoda wspomagająca rozwój emocjonalny dziecka za pomocą działań artystycznych: sztuki plastycznej, tańca, czy muzyki.

Zasadniczym celem stosowania arteterapii w pracy z dzieckiem jest ukazanie przyczyn, które blokują proces kształcenia uczniów. Metoda ta pozwala na uzewnętrznienie myśli, marzeń, emocji dziecka.

Podczas tego szkolenia poznają Państwo najlepsze sposoby uaktywniania dzieci, rozwoju ich zainteresowań oraz wyciszania negatywnych emocji.