Lista szkoleń

Myślenie wizualne w edukacji

Co bardziej przykuje uwagę ucznia: tekst czy obraz? Czy potrafią Państwo rysować?

Myślenie wizualne to coraz bardziej popularna metoda pracy umysłowej, czyli myślenie obrazami. Wpływa na kreatywne odtwarzanie własnych myśli, poprawę komunikacji czy lepsze zapamiętywanie. Stosując to narzędzie w edukacji, każdy nauczyciel zauważy postępy kształcenia swoich uczniów.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak stosować techniki myślenia wizualnego w szkołach, tak aby zachęcić uczniów do systematycznego i pomysłowego uczenia się. Zostaną przedstawione sposoby wspomagające naukę za pomocą prostych schematów rysunkowych, które są łatwe do narysowania.

A oto komentarz od trenera, który współpracuje z nami w tej tematyce:

„Jak prosty obraz i rysunek uruchamia zasoby myślenia, zapamiętywania i kreatywności? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź na naszych warsztatach.

Myślenie Wizualne (ang. visual thinking) - to ogromnie popularna metoda wspierająca przekazywanie wiedzy oraz poziom zapamiętanych informacji, za pomocą prostych form alfabetu myślenia wizualnego. Na warsztacie pokażemy, jak umiejętność wizualizowania przekazywanych treści, koncepcji i idei wpływa na jakość pracy edukatorów, ale również odbiór treści edukacyjnych przez uczniów.

Korzystamy zarówno z naukowej wiedzy psychologii poznawczej (jak mózg przyswaja i przetwarza informacje), jak i praktyki (czyli manualnego zastosowania mechanizmów myślenia wizualnego). Wykorzystujemy siłę obrazu, symbolu, liternictwa i wizualizacji we wzmacnianiu przekazu. Otwieramy drogę do tworzenia oryginalnych materiałów edukacyjnych i aktywizujących form tworzenia notatek wizualnych (sketchnotek). A to wszystko w sprzyjającej atmosferze kreatywnego pobudzenia i ogromnej ilości bogatych ćwiczeń praktycznych.

I co ważne, wcale nie musisz umieć rysować!” – Edyta Madej.