Lista szkoleń

Nowe technologie w edukacji: blogodydaktyka, portale społecznościowe, tworzenie filmów na youtube

Już od najmłodszych lat dzieci posługują się urządzeniami mobilnymi i Internetem. W procesie nauczania istotne jest wykorzystanie nowych możliwości, dzięki którym zdobywanie wiedzy staje się bardziej efektywne. Warto pokazywać uczniom, jak mogą zdobywać wiedzę korzystając z blogów, filmów na youtube, a także popularnych MOOC-ów.

Podczas warsztatów uczestnicy, pracując na własnych urządzeniach mobilnych albo komputerach szkolnych, wyszukają odpowiednie dla ich przedmiotu blogi czy też aplikacje. Nauczyciele przygotują własne quizy albo zmodyfikują już istniejące.

Warsztaty dopasujemy w taki sposób, aby były najbardziej odpowiednie dla Państwa!

A oto komentarz od trenera, który współpracuje z nami w tej tematyce:

„Obecnie uczniowie na co dzień korzystają z portali społecznościowych oraz serwisu YouTube, więc pokażmy im nowe – edukacyjne – zastosowanie tych narzędzi.

Zapraszam Was na moje warsztaty, w czasie których nauczycie się:

  • jak na swoich zajęciach wykorzystać dostępne (za darmo) narzędzia online,
  • jak zastosować je w dydaktyce, a w szczególności do: pracy grupowej, komunikacji online, udostępniania materiałów edukacyjnych oraz interaktywnej prezentacji treści,
  • jak przy pomocy nowoczesnych technologii zaprojektować i prowadzić tzw. odwróconą lekcję” - Przemysław Sujka.

,,Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) i zasoby Internetu umożliwiają pomoc uczniom w przygotowaniu do działania w zmiennej rzeczywistości. Dzięki ich zastosowaniu, nauczyciel może stwarzać w szkole możliwości, w których uczniowie będą rozwijać umiejętność samodzielnego uczenia się, będącą warunkiem radzenia sobie w nowych, nieznanych sytuacjach.

Nauczyciel wprowadzając uczniów w wirtualny świat i pomagając im poruszać się w sieci, pozwala dostrzec, że TIK i Internet to nie tylko rozrywka i Facebook, ale wartościowa, fascynująca przestrzeń edukacyjna umożliwiająca rozwijanie własnego potencjału i własnych zainteresowań.

Konstruktywne stosowanie TIK i zasobów sieci przez nauczyciela w procesie kształcenia stwarza szansę rozwijania przez uczniów pozytywnego ustosunkowania co do edukacji i dostrzeżenia przez nich, że uczenie się w szkole (i uczenie się w ogóle) może być nie tylko ciekawe i przyjemne, ale także ma sens, ponieważ pomaga w realizacji życiowych celów" - Anna Kowalik-Conder.