Lista szkoleń

Kurs App Inventor - tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne

Celem kursu jest zapoznanie Państwa z darmową aplikacją komputerowo-internetową App Inventor, która pozwoli tworzyć aplikacje na smartfony, tablety bądź inne urządzenia działające w systemie operacyjnym Android. Za pomocą App Inventora aplikacje tworzymy w przeglądarce internetowej, następnie mamy możliwość przetestowania ich w emulatorze Androida lub przesłania na nasz telefon. Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy nie posiadają żadnych umiejętności programistycznych. Aplikacje tworzone są w środowisku graficznym, za pomocą systemu bloków (podobnie jak w programie SCRATCH, BLOCKLY) Zaletą środowiska App Inventor jest możliwość niemalże natychmiastowego przetestowania efektu swojej pracy na urządzeniu mobilnym.


Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika

Kurs rozpocznie się w marcu 2017r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej.

Plan kursu obejmuje:

 • założenie konta na platformie AppInventor
 • zainstalowanie emulatora Androida
 • zapoznanie z podstawowymi komponentami programu
 • podstawy programowania za pomocą bloków
 • tworzenie aplikacji wykonujących obliczenia matematyczne
 • tworzenie aplikacji graficznych
 • wykorzystanie czujników i syntezatora mowy
 • importowanie i eksportowanie napisanych aplikacji dla potrzeb własnych oraz udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.

 • W module pierwszym – uczestnik pozna i przećwiczy co to jest App Inventor, w jaki sposób założyć konto na platformie AppInventor, jak zainstalować emulator Androida, jakie są podstawowe komponenty AppInventora, co to są etykiety i pola tekstowe, jak działa edytor bloków, napisze i przetestuje pierwszą aplikację – powitanie użytkownika, jak dodawać zdjęcia, jak wykorzystywać dźwięk.
 • W module drugim – uczestnik pozna i przećwiczy jakie komponenty znajdują się w kategorii Drawing and Animation, jak rysować okręgi i linie, jak w aplikacji wykorzystać obiekt Slider, do czego służy czujnik Accelerometer, jak przesłać aplikacje na nasz telefon, dodatkowe możliwości obiektów z grupy Drawing and Animation.
 • W module trzecim – uczestnik pozna i przećwiczy jak korzystać z bloków matematycznych i logicznych do rozbudowy aplikacji, jak napisać przykładową aplikację: zamiana stopni na radiany, jak napisać aplikację losującą szczęśliwy numerek, jak działa instrukcja warunkowa If..Else, jak korzystać ze zmiennych, jak wykorzystać złożoną instrukcję warunkową do wyświetlenia jednego z wielu komunikatów, działanie pętli.
 • W module czwartym – uczestnik pozna i przećwiczy jak napisać aplikację rozwiązującą równanie kwadratowe, jak wykorzystać komponent TextToSpeetch, jak poprawić estetykę wyglądu naszej aplikacji, jak obliczyć średnią ważoną ocen z danego przedmiotu, jak odtwarzać filmy, co to jest lista, jak tworzyć listy tekstowe, jak wykorzystać liste w aplikacji.
 • W module piątym – uczestnik pozna i przećwiczy jak wyświetlić losowy element listy, jak tworzyć dynamiczne listy, jak tworzyć listy o innych elementach niż tekst, jak korzystać z narzędzia ListPicker, jakie są własności obiektu Screen (ekranu), jak korzystać z kilku ekranów w jednej aplikacji, jakie komponenty znajdują się w grupie Social, jak wysyłać wiadomość lub jak zadzwonić za pomocą aplikacji.
 • W module szóstym – uczestnik pozna i przećwiczy jak korzystać z zegara systemowego, jak wyświetlić nazwę dnia tygodnia w języku polskim, jak wyświetlić nazwę miesiąca w języku polskim, jak wyświetlić okna komunikatów, wykorzystania bazy danych.

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek.

MARZENA KRZYSZTOŃ

nauczycielka informatyki w liceum ogólnokształcącym, autorka i moderatorka kursów e-learningowych z zakresu programowania i wykorzystania nowych technologii, egzaminatorka ECDL, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.