Lista szkoleń

Kurs Narzędzia TIK w pracy nauczyciela

Kurs uczący korzystania z takich aplikacji jak: Diigo, Joomag, DocHub, Canva, AddText, KGH, Tagxedo.

Diigo to program służący do katalogowania linków stron WWW. Za jego pomocą możemy również zaznaczyć fragment strony, umieścić na niej notatki, zrobić zrzut ekranu, oraz zaznaczyć ją do przeczytania później. Program ten umożliwia również tworzenie grupy, do dzielenia się ciekawymi linkami stron z innymi użytkownikami.

Joomag służy do tworzenia najrozmaitszych magazynów elektronicznych.

Dzięki aplikacji DocHub możemy edytować pliki formatu PDF. Program ten umożliwia zaznaczanie część dokumentu, podkreślanie tekstu, dodawanie grafiki i innych plików. Możemy w nim utworzyć również ankiety, połączyć kilka plików w jedną całość, a także wygenerować plik z części dokumentu wyjściowego.

Program Canva to narzędzie do tworzenia wszelakich grafik i prezentacji.

Aplikacja AddText sprawia, że dodawanie tekstu do grafiki jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.

Za pomocą skracacza linków KGH można nie tylko zminimalizować długość adresu strony WWW, ale też uporządkować skrócone linki, tworząc ich listy tematyczne.

Ciekawym narzędziem jest też Tagxedo. Umożliwia on tworzenie chmur wyrazowych, przydatnych zwłaszcza na lekcjach językowych.


Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpocznie się w listopadzie 2016 r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej.

Plan kursu obejmuje:

 • naukę wykorzystania programu Diigo
 • tworzenie dwóch sposobów uporządkowania linków w Diigo (za pomocą tagów, oraz list tematycznych)
 • generowanie grup w Diigo
 • projektowanie magazynu elektronicznego w Joomagu
 • tworzenie warstw dodawanych obiektów w programie Joomag
 • naukę edycji pliku w formacie PDF za pomocą aplikacji DocHub
 • tworzenie ankiet w programie DocHub
 • projektowanie plakatu przy użyciu aplikacji Canva
 • naukę organizowania zespołu w ramach pracy w programie Canva
 • edycję tekstu w aplikacji AddText
 • zapoznanie z różnymi sposobami generowania grafiki do aplikacji AddText
 • skracanie linków za pomocą programu KGH
 • tworzenie pakietu linków w skracaczu linków KGH
 • tworzenie chmur wyrazowych w Tagxedo

 • W module pierwszym – poznajemy program Diigo: zakładamy konto, dodajemy i udostępniamy linki, wyróżniamy fragmenty stron, tworzymy notatki, generujemy listy linków w Outlinner, tworzymy grupy.
 • W module drugim – pracujemy z programem Joomag: zakładamy konto, poznajemy trzy sposoby tworzenia magazynu (na bazie pliku PDF, szablonu, oraz bez szablonu), edytujemy treść, udostępniamy magazyn, dodajemy pliki multimedialne, oraz warstwy.
 • W module trzecim – uczymy się wykorzystywać aplikacji DocHub: zakładamy konto, dodajemy nowy dokument, wstawiamy tekst, komentarze, symbole, grafiki, podpis, krzywe, zaznaczamy i usuwamy fragmenty stron, dołączamy plik, dodajemy strony, wstawiamy pola wyboru, pobieramy plik.
 • W module czwartym – pracujemy z programem Canva: zakładamy konto, wybieramy rodzaj grafiki, dodajemy ramkę, tło, tekst, rysunki, tworzymy zespół i folder, dodajemy projekty do folderu, udostępniamy projekty.
 • W module piątym – pracujemy z dwoma aplikacjami.
 • W Addext: poznajemy różne sposoby dodawania grafiki, możliwości edycji tekstu, sposoby udostępniania i pobierania utworzonej grafiki. W KGH: zakładamy konto, skracamy i udostępniamy link, wybieramy domenę, tworzymy pakiet linków i dodajemy do niego adres.

 • W module szóstym – poznajemy program Tagxedo: ćwiczymy różne sposoby generowania bazy słów, wybieramy kolor, czcionkę, kształt i orientację tekstu, uczymy się odwracać wypełnienie chmur wyrazowych, przeglądać historię zmian, udostępniać utworzone grafiki, oraz zapisywać je.

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek.

MAŁGORZATA ŁABUDA

Nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym Cosinus w Krakowie, twórca kursów e-learningowych z zakresu matematyki i obsługi komputera, tutor zdalnych kursów w Ogólnopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zainteresowania: piesze wędrówki, łamigłówki matematyczne, życie w stylu eko, literatura teologiczna.


Ewa Janiszewska

„Szkolenie „Narzędzia TIK w pracy nauczyciela” uważam za w pełni profesjonalne. Forma kursu w trybie e-learningowym angażowała mnie jako uczestnika i zachęcała do aktywności. Pozwoliła na nabycie wiedzy i umiejętności z wybranych programów przydatnych w pracy nauczyciela w miejscu zamieszkania, w terminie i rytmie zajęć dostosowanym do moich indywidualnych potrzeb. Ilość i jakość materiałów dydaktycznych bardzo dobrze przygotowana. Bardzo ciekawa platforma Okapi. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia”.