Lista szkoleń

Edmodo - praca i komunikacja w chmurze

Kurs Edmodo, uczący pracy i komunikacji w chmurze

Edmodo jest bezpłatną platformą internetową. Jako największa i najszybciej rozwijająca się wspólnota uczenia się na świecie, Edmodo umożliwia nauczycielom połączenie się z globalną społecznością 59 milionów użytkowników z ponad 190 krajów. Platforma służy do wymiany wiedzy specjalistycznej, dzielenia się pomysłami i narzędziami oraz do poszukiwania inspiracji i sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektów kształcenia uczniów. Edmodo, to nie tylko baza materiałów (Spotlight), czy platforma współpracy z innymi nauczycielami np. dla potrzeb realizacji projektów – to przede wszystkim miejsce umożliwiające kontakt z uczniami. Dzięki wykorzystaniu dynamicznych, cyfrowych narzędzi nauczyciel ma możliwość usprawnić proces nauczania, szczególnie poprzez stosowanie indywidualizacji, rzetelnej informacji zwrotnej i wykorzystywaniu oceniania kształtującego oraz pozytywnego wzmocnienia poprzez elementy gamifikacji.


Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej.

Plan kursu obejmuje:

 • utworzenie konta wraz z jego zaktualizowaniem, a także utworzenie grup
 • publikację postów
 • tworzenie zadań otwartych, quizów, ankiet
 • drama online - przybliżenie metody
 • nauka tworzenia odznak
 • ocenianie postępów uczniów
 • nauka pracy wraz ze Spotlight

 • W module pierwszym - założymy konto na platformie Edmodo i nauczymy się szukać pomocy, uzupełnimy profil oraz założymy grupy.
 • W module drugim - opublikujemy posty i stworzymy zadania otwarte, quizy i ankiety, dowiemy się także co to jest drama online.
 • W module trzecim - nauczymy się tworzyć odznaki, wpisywać oceny, komentarze, a także oceniać postępy uczniów.
 • W module czwartym - stworzymy podgrupy i będziemy w nich pracować, współ-moderować grupą oraz jak nauczymy się jak szukać partnerów do projektów.
 • W module piątym - dowiemy się, dlaczego tak ważny jest dostęp dla rodziców do Edmodo, jak rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem oraz jak mogą się zaangażować w działania projektowe.
 • W module szóstym - nauczymy się jak gromadzić i porządkować zasoby oraz dowiemy się jak je wyszukiwać. Nauczymy się także pracować ze Spotlight oraz jak planować swój rozwój z Edmodo..

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek.

JOANNA WASZKOWSKA

nauczycielka języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Pracuje w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu. Jej uczniowie są w wieku 9-19 lat. Członkini grupy Superbelfrzy RP oraz Ambasadorka Edmodo. Prowadzi blog http://www/uczycielnica.blogspot.com.