Lista szkoleń

GeoGebra-poziom podstawowy-nowykurs

Kurs uczący podstaw GeoGebry

GeoGebra to doskonały program szczególnie nadający się do stosowania na lekcjach matematyki na każdym poziomie edukacyjnym. Twórcą GeoGebry jest Markus Hohenwartera, a od kilku lat OCDN zachęca do stosowania GeoGebry na lekcjach. W naszym kursie wyjaśnimy szczegółowo jak zacząć pracę z GeoGebrą krok po kroku. Korzystając z licznych przykładów pokazujemy poszczególne polecenia i opcje.


Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej.

Plan kursu obejmuje:

 • naukę rysowania wykresów funkcji oraz ich edycji
 • naukę rysowania figur bez układu współrzędnych
 • naukę wstawiania tekstów statycznych, dynamicznych oraz matematycznych
 • poznanie warunkowej widoczności obiektu
 • ilustrowanie twierdzenie o współczynnikach prostych prostopadłych
 • przekształcenia geometryczne
 • obrazowanie śladu punktów

 • W module pierwszym - zainstalujemy GeoGebrę, narysujemy wykres funkcji ( także funkcji trygonometrycznych), nauczymy się go edytować.
 • W module drugim - narysujemy figury bez układu współrzędnych, także "po kratkach", wyświetlimy długości odcinków.
 • W module trzecim -skonstruujemy prostokąt, pokażemy protokół konstrukcji i konstrukcję krok po kroku, zaznaczymy kąt i opublikujemy stronę html.
 • W module czwartym - zobrazujemy twierdzenie Pitagorasa, skorzystamy z suwaka, wstawimy tekst statyczny, dynamiczny, matematyczny.
 • W module piątym - poznamy warunkową widoczność obiektu, zilustrujemy twierdzenie o współczynnikach prostych prostopadłych.
 • W module szóstym - poznamy przekształcenia geometryczne, zobrazujemy ślad punktu.

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek.

BERNARDETA WÓJTOWICZ

Jest nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Dyrektor ds. merytorycznych OCDN. Jest członkiem grupy Superbelfrzy RP, a także Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Popularyzatorka GeoGebry na każdym poziomie edukacyjnym. Tworzy kursy elearningowe dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z GeoGebry, a także z zakresu nowych technologii.

W wolnych chwilach prowadzi zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży w CoderDojo w Krakowie, czyta dużo książek, rozwiązuje sudoku i jolki, a także jeździ na rowerze.