Lista szkoleń

Wykorzystanie darmowych narzędzi i aplikacji internetowych w pracy nauczyciela

Kurs darmowych narzędzi i aplikacji internetowych szczególnie istotnych dla nauczycieli do przygotowania ciekawych lekcji. Podczas kursu nauczyciele utworzą i udostępnią uczniom wirtualną tablicę na której umieszczą notatki i materiały do lekcji, stworzą w kilka minut gotową interaktywną krzyżówkę, którą mogą jednocześnie wydrukować i rozdać uczniom. Uczestnicy nauczą się rysować własne mapy myśli i poznają zasady poprawnie tworzonych map. Ze zdjęć z wycieczki czy apelu szkolnego w kilka chwil utworzą własny film i udostępnią go na portalu społecznościowym czy serwisie youtube. Przy pomocą aplikacji LearningApps uczestnicy wprowadzą swoją klasę, której udostępnią przygotowane krzyżówki, quizy i różnego rodzaju zadania. Dzięki umiejętności tworzenia quizów w aplikacji Kahoot i Quizizz nauczyciele przy pomocy smartfonów uczniów przeprowadzą ciekawą lekcję powtórzeniową, a fiszki wykonane w programie Quizlet pomogą zapamiętać uczniom nowy materiał, a nauczycielom sprawdzić ich wiedzę.

Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpocznie się od listopada 2015 r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej

Plan kursu obejmuje:

 • tworzenie wirtualnej tablicy dla udostępniania materiałów dla uczniów (Realtimeboard)
 • tworzenie interaktywnych krzyżówek i materiałów do druku (EclipseCrossword)
 • naukę rysowania map myśli przy pomocy programu Xmind
 • umiejętności tworzenia filmu ze zdjęć wraz z podkładem muzycznym (MovieMaker)
 • tworzenie quizów, krzyżówek i aplikacji internetowych w Learningapps
 • tworzenie quizów do nauki na lekcjach przy pomocy smartfonów i tabletów (Kahoot)
 • umiejętność tworzenia fiszek przy pomocy programu Quizlet

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jakie licencje oferuje tablica Realtimeboard?
 • jak się zarejestrować i założyć konto na Realtimeboard?
 • jak połączyć nasze konto z dyskiem Google i Facebookiem?
 • jakie są podstawowe elementy Realtimeboard?
 • jakie narzędzia proponuje Realtimeboard i jak z nich korzystać?
 • w jaki sposób zapisać efekty naszej pracy?
 • w jaki sposób wrzucić stronę internetową do naszego projektu?
 • jak dodać elementy które zapisaliśmy w aplikacji Realtimeboard?
 • w jaki sposób wrzucać filmy z serwisu youtube i vimeo do naszego projektu?
 • jak dodać wykres i tabelę do naszego projektu? /li>

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak korzystać z dodatku Google Chrome?
 • w jaki sposób dodawać zdjęcia i dokumenty z dysku Google driver?
 • jak tworzyć prezentacje za pomocą tablicy Realtimeboard?
 • jakie szablony proponuje nam aplikacja?
 • jak dzięki Realtimeboard stworzyć mapę myśli?
 • jakich skrótów klawiszowych możemy używać podczas edycji naszego projektu?
 • w jaki sposób dzielić się naszą tablicą z innymi użytkownikami?

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • w jaki sposób pobrać i zainstalować program EclipseCrossword?
 • jak uruchomić program i utworzyć pierwszą krzyżówkę?
 • w jaki sposób otworzyć i edytować krzyżówkę z zapisanej wcześniej listy słów?
 • jak edytować i wydrukować naszą krzyżówkę?
 • w jaki sposób dokonać zmiany języka tworzonej krzyżówki?
 • w jaki sposób tworzyć interaktywną krzyżówkę?
 • w jaki sposób rozwiązywać interaktywną krzyżówkę?
 • w jaki sposób eksportować krzyżówkę do różnych plików?

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak zainstalować i uruchomić program Xmind?
 • w jaki sposób poruszać się po programie?
 • w jaki sposób edytować stworzone gałęzie?
 • w jaki sposób dodać kolejne gałęzie do gałęzi już utworzonych?
 • w jaki sposób dodać zdjęcia do naszego projektu?
 • w jaki sposób dodać notatki i ikony do mapy myśli?
 • jaki inne możliwości edytowania umożliwia na program Xmind?
 • jakie szablony proponuje nam program?
 • w jaki sposób drukować i dokonać zapisu naszej mapy myśli?

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak ściągnąć film Movie Maker na nasz komputer?
 • w jaki sposób utworzyć film ze zdjęć?
 • w jaki sposób dodać efekty wizualne do zdjęć?
 • w jaki sposób dodać animacje do zdjęć?
 • w jaki sposób dodać podkład muzyczny do naszego projektu?
 • w jaki sposób dodać tytuł do naszego projektu?
 • w jaki sposób dodać podpisy do naszych zdjęć?
 • w jaki sposób zapisać film i wyeksportować go do innego formatu?
 • w jakim sposób opublikować nasz film?

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak założyć konto na Learningapps.org?
 • w jaki sposób utworzyć swoją krzyżówkę w aplikacji Learning Apps?
 • w jaki sposób modyfikować utworzoną appkę?
 • w jaki sposób publikować naszą aplikację?
 • W jaki sposób założyć klasę i zapraszać uczniów do wspólnej pracy?
 • Jak pracować z Learning apps wewnątrz klasy?

W module 7 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • czym jest Kahoot i w jaki sposób rozpocząć pracę w aplikacji?
 • jak utworzyć nasz pierwszy quiz?
 • jak udostępnić nasz quiz?
 • jak grać w Kahoot?
 • jak pozyskać dane na temat postępów uczniów podczas quizu?
 • jaka alternatywa dla Kahoot i jak tworzyć quiz w Quizizz?
 • przydatne wskazówki

W module 8 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • w jaki sposób dokonać rejestracji w aplikacji Quizlet?
 • w jaki sposób utworzyć swój pierwszy quiz?
 • jak organizować utworzone quizy?
 • jak tworzyć klasy w aplikacji?
 • jak monitorować postępy naszych uczniów?
 • jak wydrukować nasze fiszki?
 • jaki sposób stworzyć nowy quiz z haseł dodanych w poprzednich quizach?
 • Jak udostępnić quizy na naszej stronie internetowej?
 • przykłady zastosowania naszych quizów

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 8 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek,
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów