Lista szkoleń

Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela

Kurs narzędzi proponowanych przez Google szczególnie istotnych dla nauczycieli w pracy. Wspólny kalendarz uczniów i nauczycieli, praca w chmurze, edytowanie i tworzenie dokumentów, quizów czy prezentacji wspólnie z klasą to tylko kilka możliwości Google, które poznają uczestnicy. Nauczyciele poznają wszystkie wyszukiwarki Google, które proponuje, w tym Google maps, Google Earth, Google video, Google Photos, Google scholar. Poznane narzędzia sprawią, że wykorzystanie filmów na lekcji stanie się proste a dzięki umiejętności dodawania napisów i ścieżki dźwiękowej filmy staną się jeszcze bardziej interesujące dla uczniów. Uczestnicy dodatkowo utworzą własną spersonalizowaną witrynę oraz poznają czym jest i jak korzystać z Google Apps for Education.

Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpocznie się od listopada 2015 r. Kurs realizowany na platformie e-learningowej.

Plan kursu obejmuje:

 • tworzenie poczty elektronicznej Google Gmail,
 • obsługę kalendarza, Google Hangouts i Google Keep,
 • co to jest Google drive i jakie korzyści oferuje Google dysk
 • jak tworzyć i edytować dokumenty Docs na Google dysk,
 • jak praktycznie wykorzystać wyszukiwarkę Google zdjęcia w szkole,
 • jak praktycznie wykorzystać filmy na lekcjach
 • jak utworzyć własną witrynę Google
 • co to jest Google Apps dla szkół i uczelni (Google Apps for Education)

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak założyć konto poczty elektronicznej Google Gmail?
 • jak filtrować i przeszukiwać pocztę?
 • jak spersonalizować skrzynkę i zarządzać kontaktami?
 • jak ustawić swój indywidualny podpis, informacje o urlopie lub nieobecności w biurze?
 • jak utworzyć etykiety w menu głównym?
 • jak dokonać zmiany nazwy użytkownika?
 • jak importować pocztę i kontakty z innych skrzynek poczty elektronicznej np. WP?
 • jak przenieść stare e-maile i kontakty do skrzynki Gmail?
 • jak wybrać i ustawić konto domyślne do wysyłania naszych wiadomości
 • jak korzystać z konta Gmail na androidzie

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • co to jest Google Hangouts?
 • jak zainstalować Hangouts na Google Gmail?
 • jak przeprowadzić rozmowę wideo i udostępnić ekran?
 • jakie możliwości oferuje kalendarz Google?
 • jak zapisywać wydarzenia w kalendarzu?
 • jak udostępniać swój kalendarz innym użytkownikom?
 • co to jest Google Keep?
 • jakie możliwości oferuje kalendarz Google?
 • jak zapisywać wydarzenia w kalendarzu?
 • jak udostępniać swój kalendarz innym użytkownikom?
 • co to jest Google drive i jakie korzyści oferuje Google dysk?
 • jak umieścić dokumenty w Google drive?
 • jak udostępniać i współdzielić dokumenty z innymi użytkownikami?
 • jak praktycznie wykorzystać Google drive na lekcji?

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak tworzyć i edytować dokumenty Docs na Google dysk?
 • jak wstawiać grafikę do dokumentu Docs?
 • jak udostępniać jeden lub kilka dokumentów Docs innym użytkownikom?
 • jak prowadzić czat z innymi użytkownikami dokumentu Docs?
 • jak tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne (Google sheets) na Google dysk?
 • jak dodawać formuły do arkusza kalkulacyjnego?
 • jak wstawiać dodatki styles do arkusza?
 • jak stworzyć quiz dla uczniów w arkuszu Google?
 • jak otwierać i udostępniać prezentacje Google slides?
 • jak stworzyć atrakcyjną prezentację?
 • jak korzystać z wtyczki Google drive dla MS Office?

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jakie możliwości oferuje wyszukiwarka Google?
 • jak działa wyszukiwarka filmów (Google video)?
 • jak znaleźć ciekawe materiały edukacyjnych w Internecie?
 • jak działa wyszukiwarka Google scholar?
 • jak znaleźć pełny tekst książki lub artykułu?
 • jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych?
 • jak przeglądać, katalogować i edytować zdjęcia w wyszukiwarce Google Photos? (zdjęcia)
 • jak praktycznie wykorzystać wyszukiwarkę Google zdjęcia w szkole?
 • jak znaleźć darmowe zdjęcia w Internecie?

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak w pełni wykorzystać wyszukiwarkę Google Maps oraz Google Earth?
 • jak praktycznie wykorzystać wyszukiwarkę Google Maps w szkole?
 • jak praktycznie wykorzystać wyszukiwarkę Google Earth w szkole?
 • jakie możliwości oferuje narzędzie Google Cultural Institutes?
 • jak skorzystać z Muzeum Historii Polski z pomocą Google Cultural Innstitutes?
 • jak praktycznie wykorzystać możliwości Google Cultural Institutes na lekcjach?

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak wyszukać filmy edukacyjne na portalu Google YouTube?
 • jakie możliwości oferuje serwis YouTube Edu?
 • jak umieścić film na YouTube?
 • jak praktycznie wykorzystać filmy na lekcjach?
 • jak dodawać i edytować napisy do filmów na portalu YouTube?
 • jak podkładać ścieżkę dźwiękową i ulepszenia do filmów?
 • jak stworzyć animowane galerie zdjęć w serwisie YouTube?
 • jak ustawić zdjęcie w panelu kanału?
 • jak określić prawa autorskie swojego filmu?

W module 7 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak utworzyć własną witrynę Google?
 • jakie możliwości oferuje witryna Google?
 • jak dodawać tekst, zdjęcia i filmy do witryny?
 • jak zmienić układ witryny?
 • jak utworzyć i dodać nową stronę?
 • jak dodać gadżety do witryny Google?
 • jak ustawić opcje udostępniania witryny w Internecie?
 • jak zmienić układ, motyw i kolory czcionek w całej witrynie?
 • jak szybko stworzyć własne obrazy na witrynę?

W module 8 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • co to jest Google Apps dla szkół i uczelni (Google Apps for Education)
 • kto może korzystać z Google Apps for Education i jak załogować się
 • jaka jest różnica miedzy Googel Apps for Education a Google Apps for Work
 • co to jest Google Classroom
 • jakie możliwości oferuje nauczycielom aplikacja Classroom
 • jak zarządzać klasami w Google Classroom
 • co to jest Google Play
 • jakie możliwości oferuje Google Play
 • jak praktycznie wykorzystać Google Play w edukacji

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 8 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek,
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów