Lista szkoleń

Podstawy prezentacji multimedialnych - Power Point 2007

PowerPoint 2007 to profesjonalny program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wchodzi w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Zwiększa atrakcyjność lekcji, przemówień i wykładów. Jego obsługa stanowi podstawę warsztatu informatycznego każdego nauczyciela. Kurs przewidziany jest na 30 h pracy własnej uczestnika


Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek. Realizacja na platformie e-learningowej

Plan kursu obejmuje:

 • instalację i uruchamianie programu
 • zasady tworzenia skutecznych prezentacji multimedialnych
 • formatowanie elementów tekstowych - zasady formatowania, dodawanie tekstów, formatowanie tekstów (dobór kolorów, wielkości, kroju czcionek), wyrównywanie tekstów
 • dodawanie i formatowanie slajdów
 • dodawanie i formatowanie tła
 • dodawanie i formatowanie plików graficznych, filmów i wykresów
 • tworzenie animacji
 • dodawanie zewnętrznych plików multimedialnych

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • instalację programu PowerPoint 2007
 • zapisywanie prezentacji w różnych formatach
 • dodawanie slajdów
 • dodawanie tła do prezentacji
 • tworzenie nowych gradientów

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy

 • wprowadzanie i edycję tekstu na slajdach
 • dodawanie pól tekstowych
 • dodawanie kształtów
 • dodawanie obiektów ClipArt
 • najważniejsze elementy wchodzące w skład prawidłowo wykonanej prezentacji

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy

 • dodawanie zdjęć z pliku
 • edycję zdjęć, zmianę ich rozmiaru
 • dodawania kształtów i ramek
 • tworzenie albumów fotograficznych według schematów i samodzielnie

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy

 • automatyczne przełączanie slajdów
 • dodawanie filmów do prezentacji
 • dodawanie muzyki do prezentacji
 • dodawanie kilku utworów jako tła prezentacji

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy

 • dodawania przejść między slajdami
 • zmianę prędkości przejść
 • dodawanie dźwięku przejścia
 • dodawanie animacji wizualnych i dźwiękowych
 • obsługę chronometrażu
 • ustawianie kolejności odtwarzania animacji multimedialnych

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy

 • wstawianie i edycję tabeli
 • wstawianie i edycję wykresów
 • wstawianie i edycję SmartArt

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. Do zaliczenia kursu należy posiadać minimum 70% realizacji każdego modułu. W przypadku niewykonania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany na około 30 h samodzielnej pracy.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów