Lista szkoleń

Język LaTeX dla nauczycieli

Język Latex służy do automatycznego składu tekstów, w tym formatowania wzorów matematycznych. Szczególnie ważny jest w warsztacie każdego nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, ponieważ pozwala sprawnie przygotować nie tylko materiały dydaktyczne, ale również pisanie treści zawierających wzory do wykorzystania na stronach internetowych, kursach e-learningowych, forach.

Kurs przewidziany jest na 25 h pracy własnej uczestnika.

Plan kursu obejmuje:

 • instalację edytora języka Latex wraz z konfiguracją
 • formatowanie dokumentów (rozdziały, podrozdziały, wzory, rysunki)
 • korzystania z trybu matematycznego wraz z omówieniem wszystkich niezbędnych rodzajów wzorów i oznaczeń dla kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
 • wybrane oznaczenia matematyczne nie występujące w szkole średniej
 • podstawy tworzenia tabel
 • podstawy rysowania w języku LATEX
 • dodanie i formatowanie obiektów graficznych

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek,
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów