Lista szkoleń

Zastosowanie aplikacji Excel 2007 w pracy nauczyciela

Microsoft Excel to program wchodzący w skład pakietu Microsoft Office. Może być nieocenioną pomocą w pracy każdego nauczyciela. W ramach kursu uczestnicy szkolenia poznają jego zastosowania do przygotowania ćwiczeń i sprawdzianów, tworzenia statystyk klasowych, przygotowania się do spotkań z rodzicami czy wizualizacji danych. Kurs przewidziany na 25 h pracy własnej uczestnika

Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek. Realizacja na platformie e-learningowej

Plan kursu obejmuje:

 • import i eksport danych z różnych źródeł do i z Excela
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • wybrane formuły z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela
 • filtrowanie i wybór informacji
 • ukrywanie wierszy i kolumn, blokowanie okna, malarz formatów

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • budowanie okna programu Excel 2007
 • tworzenie prostej listy i zapisywanie plików
 • wstawianie dodatkowej kolumny
 • uzupełnianie automatyczne liczb
 • importowanie danych z pliku tekstowego
 • wstawianie danych z arkusza kalkulacyjnego do innych dokumentów
 • usuwanie hiperłączy skopiowanych ze stron www
 • usuwanie niepotrzebnych danych
 • rozdzielanie tekstu na kolumny

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • obliczanie średniej ocen i sumy liczb
 • wypełnianie kolumn tymi samymi danymi
 • adresowanie względne i bezwzględne

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • funkcje dostępne w arkuszu kalkulacyjnym, stosowanie funkcji "jeżeli"
 • zaokrąglanie
 • wyszukiwanie pionowe
 • ukrywanie i odkrywanie kolumn
 • blokowanie i zaznaczanie niesąsiadujących obszarów

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • tworzenie wykresu kolumnowego, opis osi, modyfikacje wykresu
 • diagram kołowy procentowy, etykiety w postaci procentów
 • formatowanie osi wykresu, zmiana zakresu osi, pokazywanie i odkrywanie linii siatki

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • sortowanie danych wg jednego lub kilku kryteriów
 • filtrowanie danych
 • formatowanie warunkowe, wyróżnianie najlepszych wyników

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • zawijanie, wyrównywanie, enter
 • sumy częściowe, usuwanie
 • wstawianie tła oraz logo

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 6 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 30 h pracy samodzielnej

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów