Lista szkoleń

Word - narzędzie pracy nauczyciela

 

Czy aby napisać R E K R U T A C J A naciskasz spację po każdej literze? Żeby umieścić tekst w określonym miejscu na stronie korzystasz z entera i spacji? Czy jeśli chcesz dokonać zmian w obszernym dokumencie, wprowadzasz je samodzielnie na każdej stronie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na chociaż jedno z postawionych tutaj pytań, to nasz kurs jest właśnie dla Ciebie. Kurs przewidziany na 25 h pracy własnej każdego uczestnika


Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek. Realizacja na platformie e-learningowej

Plan kursu obejmuje:

 • stosowanie akapitów, tabulatorów, formatowanie czcionki, akapitów, stosowanie kolumn i podziałów (strony, sekcji),
 • oddzielanie od siebie poszczególne części dokumentu bez wielokrotnego użycia entera lub spacji
 • zmianę ustawień marginesów
 • dostosowanie dokumentu do wydruku
 • stosowanie twardej spacji
 • stosowanie automatycznej numeracji oraz zmianę stylu numeracji

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • budowanie okna edytora
 • tworzenie wcięć akapitu
 • zastosowanie funkcji nieprzechodzenia do kolejnej linii
 • wyrównywanie tekstu na stronie
 • pokazywanie znaków niedrukowanych
 • usuwanie pojedynczych liter z końca wiersza
 • wyłączanie automatycznej autokorekty
 • wyróżnianie fragmentu tekstu
 • zmiana odstępu między wierszami

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • formatowanie tekstu
 • zmienianie odległości między literami
 • zamienianie małych liter na drukowane
 • poprawianie złego formatowania
 • podział tekstu na kolumny
 • używanie tabulatora
 • stosowanie podziału strony

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • tworzenie listy numerowanej
 • tworzenie listy punktowanej
 • zmienianie punktora
 • tworzenie listy wielopoziomowej
 • zmienianie formatu numeracji
 • zmienianie koloru punktorów
 • tworzenie automatycznego spisu treści

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • rysowanie okręgu i elipsy
 • rysowanie prostokąta i kwadratu
 • wyrównanie rysunku względem testu
 • wypełnianie figury kolorem
 • używanie cieniowania i deseni
 • zmienianie stylu linii tworzącej rysunek
 • grupowanie obiektu
 • wstawiania pola tekstowego
 • wstawianie obiektu smart art

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów