Lista szkoleń

Tworzenie innowacyjnych prezentacji w PREZI

PREZI to nowa platforma do tworzenia niezwykłych prezentacji multimedialnych online. PREZI wyróżnia nieliniowe budowanie ścieżki prezentacji składajacej się z treści tekstowych, elementów graficznych czy też filmów wideo. Dzięki wprowadzonej dynamice przybliżania i oddalania obiektów oraz płynnego przechodzenia z jednego wątku w drugi w efekcie PREZI czyni Twoją prezentację o wiele bardziej atrakcyjną dla odbiorcy. Przy tworzeniu swojej prezentacji możesz skorzystać z szerokiej gamy gotowych szablonów bądź opracować swój autorski projekt, w zależności od potrzeb, nawet z wykorzystaniem tła 3D. Platforma PREZI w swojej ofercie posiada różne licencje zarówno darmowe jak i płatne. W tym kursie będziemy pracować na licencji Student & Teacher (Uczeń i Nauczyciel), która jest całkowicie darmowa dla osób posiadających adresy mailowe w szkolnej domenie.

Kurs przewidziany jest na 40 h pracy własnej uczestnika.


Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek. Realizacja na platformie e-learningowej

Plan kursu obejmuje:

 • rejestrację w systemie Prezi,
 • podstawowe funkcje narzędzia,
 • tworzenie prostych jak i zaawansowanych ścieżek prezentacji,
 • załączanie grafiki, filmów i podkładów muzycznych do prezentacji,
 • zasady tworzenia efektywnych prezentacji,
 • współpracę narzędzia z innymi aplikacjami,
 • udostępnianie prezentacji w formie klasycznej oraz online.

W module 1 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak założyć konto na platformie PREZI?
 • jakie są podstawowe elementy PREZI?
 • jakie są dostępne gotowe szablony i do czego możemy je wykorzystać?
 • jak udostępnić swoją prezentacje?
 • jakie gotowe szablony oferuje nam platforma PREZI
 • jakie są różnice między nimi
 • do jakich projektów możemy je wykorzystać
 • w jaki sposób możemy udostępnić swoją prezentację
 • jakie są dostępne szablony 3D i czym się wyróżniają?
 • jakich skrótów klawiszowych możemy używać podczas edycji prezentacji
 • jakie skróty klawiszowe mogą ułatwić wyświetlanie gotowej prezentacji

W module 2 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jakie stosować motywy są dostępne na platformie PREZI
 • jak ustawić indywidualne tło przy pomocy kreatora motywu
 • jak załączyć zdjęcia aby utworzyć dwu- lub trzywarstwowe tło 3D
 • jak grupować treści naszej prezentacji
 • jak rozdzielić wcześniej napisany tekst
 • do czego służą warstwy i jak ustawić ich kolejność

W module 3 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak załączyć obiekt graficzny z dysku
 • jak wstawić obraz przy pomocy wyszukiwarki GOOGLE
 • jak załączyć plik wideo do prezentacji
 • jak załączyć filmik z YouTube?a
 • jak wstawić hiperłącze do prezentacji

W module 4 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak zaimportować prezentacje Power Point do PREZI
 • jak wydrukować prezentacje wykonaną w PREZI?
 • jak zapisać prezentacje PREZI na dysku naszego komputera, tak aby móc ją odtworzyć w trybie offline
 • jak ustawić animacje w prezentacji

W module 5 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak wykorzystać poszczególne elementy jednej prezentacji w kolejnym projekcie
 • Jak zachować elementy prezentacji innych autorów przy pomocy biblioteki
 • jakie ogólne zasady rządzą dobrze zaprojektowaną prezentacją
 • jakimi zasadami projektowania prezentacji kierować się w PREZI

W module 6 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak zaprojektować niepowtarzalne tło przy pomocy nietypowej czcionki
 • w jaki sposób wstawić do prezentacji zrzut ekranu strony internetowej
 • jeden z projektów PREZI ogłoszonych mianem najlepszych prezentacji roku 2012-go

W module 7 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak pozwolić innym użytkownikom na korzystanie z naszych materiałów?
 • do czego służy funkcja PREZI MEETING i w jakich sytuacjach warto z niej korzystać?
 • jak umieścić prezentacje na blogu bądź stronie internetowej
 • jak dostosować swój profil na platformie PREZI?
 • jak udostępniać swoje prezentacje na portalach społecznościowych

W module 8 uczestnik pozna i przećwiczy:

 • jak dodać do prezentacji podkład muzyczny
 • jak dodać pliki audio do poszczególnych punktów ścieżki
 • jak usunąć z naszego konta prezentacje innych autorów
 • jak zduplikować swoją prezentacje

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. Kurs składa się z 8 modułów do wykonania. W przypadku niezrealizowania modułu istnieje możliwość prolongaty. Kurs przewidziany jest na około 40 h pracy samodzielnej

W każdym tygodniu realizują Państwo jeden moduł, który obejmuje konkretny temat.

Każdy moduł składa się z:

 • filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne czynności,
 • zadań ocenianych przez opiekuna modułu,
 • notatek w formie PDF - gotowych do wydruku
 • materiałów dodatkowych

Atutami naszego kursu są:

 • stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika kursu wynosi średnio 6h
 • elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu)
 • nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
 • możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek,
 • po zakończeniu kursu certyfikat wraz z raportem z postępów