Zapraszamy do zapoznania się z projektem, jakim jest ,,Olimpiada Biznesu i Innowacyjności". Jest to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski".Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999-2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której co roku brało udział ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wiedzy wśród uczniów, na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie podstawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, a także kompetencji osób zarządzających firmami.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. W ramach przygotowania konkursu, współpracujemy z nauczycielami przedsiębiorczości, metodykami oraz ekspertami w tej dziedzinie.


Olimpiada jest realizowana w okresie od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r. Składa się z trzech etapów:

  • I i II etap: test wiedzy, odbywający się online poprzez platformę internetową (przewidywana liczba uczniów na I etapie, to ok. 5 tys.)
  • III etap: zadanie do rozwiązania (case'y biznesowe) w zespołach (do tego etapu przechodzi 40. uczniów)

Zakres tematyczny obejmuje wiedzę z:

  • pojęć związanych z przedsiębiorczością
  • zarządzania firmą i marketingu
  • zarządzania zasobami ludzkimi
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Podczas Gali Ogólnopolskiej w Łodzi, która odbędzie się w kwietniu 2017r., zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Przewidujemy udział ponad 100. osób w czasie uroczystości: uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz uczelni, liderzy opinii społecznej oraz eksperci z dziedziny przedsiębiorczości.


Po więcej szczegółów, zapraszamy na stronę internetową: http://olimpiada.org.pl