Od 23 maja do 6 czerwca 2016 r. będzie trwać ostatnia rekrutacja na szkolenia dofinansowane w ramach projektu "TIK w edukacji - edycja 2".

W związku z wyczerpującą się liczbą kursów dofinansowanych w ramach projektu "TIK w edukacji - edycja 2" informujemy, że w dniach od 23 maja do 6 czerwca 2016 r. będzie trwać ostatnia tura rekrutacji na szkolenia dofinansowane w 50%.

Celem projektu "TIK w edukacji- edycja 1" jest dostarczenie i rozszerzenie umiejętności wykorzystywania nowych technologii przez 5000 nauczycieli w okresie od 01.09.2015 do 30.06.2017. W ramach programu dofinansowanych w 50% jest 6 kursów e-learningowych kształtujących praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej. Wszystkie kursy otrzymały dofinansowanie Instytutu Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że aby wziąć udział w projekcie i skorzystać z kursów dofinansowanych należy dokonać zapisu na kurs w wyznaczonym terminie od przez stronę internetową ocdn.pl w zakładce zapisy . W tym terminie będą obowiązywać ceny podane poniżej.

Ostatnia rekrutacja do projektu "TIK w edukacji - edycja 2 " trwa tylko od 23 maja do 6 czerwca 2016 r.

Kursy objęte projektem
"TIK w edukacji" -edycja 2
Cena
standardowa
Cena z 50%
dofinansowaniem
399,00 zł
199,50 zł

Nauczyciele mogą zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem swojej szkoły. Zapisu na szkolenia dofinansowane należy dokonać wyłącznie w tym terminie, na stronie internetowej www.ocdn.pl w zakładce zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Z każdą osobą zakwalifikowaną do programu skontaktujemy się mailowo, wysyłając zamówienie do zapłaty. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział w max. 2 szkoleniach dofinansowanych. Liczba kursów jest ograniczona.

Kursy można rozpocząć w dowolnym momencie.

Zalety naszych szkoleń:

  • stała opieka tutorów, na bieżąco sprawdzających zadania,
  • elastyczna forma kursu - przewidywany czas trwania każdego modułu to tydzień, ale kurs można realizować do 6 miesięcy od rozpoczęcia, nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu,
  • możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym momencie - realizacja kursów również w okresie ferii i wakacji,
  • po zakończeniu kursu bezpłatny certyfikat wraz z raportem postępów dostarczony listem poleconym.

Kursy można realizować także w wakacje oraz po ich zakończeniu


Więcej informacji o każdym z kursów można znaleźć w zakładce "szkolenia e-learningowe" lub kontaktując się z naszym centrum pod numerem telefonu (+48) 12 633 33 67.

Oferta do pobrania