Nasz udział w III Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych

Nasze centrum było partnerem konferencji, a czasopismo N@uczyciel objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Konferencja odbyła się pod hasłem "Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony". W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym nauczyciele bibliotek pedagogicznych i szkolnych, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych związanych z szkolnictwem, edukacją i dydaktyką. Nasza przedstawicielka Wioleta Jednaka wygłosiła referat na temat możliwości wykorzystania przez nauczycieli innowacyjnych i bezpłatnych narzędzi prezentacji takich jak Prezi, Scribus i platforma Issuu. Dodatkowo podczas konferencji na stoisku reklamowym udzielaliśmy wszelkich informacji o funkcjonowaniu naszego centrum i prowadzonych kursach dla nauczycieli.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo klikając w link